Hjem / Kurs / Kurskatalogen  

Rødt ikonMine kurs
Brukernavn Passord Glemt passord?
RKK-logo
Spørsmål om kurs?
Kontakt oss på
51 51 67 37

IKT-servicefag Vg2

Kurskode: 1100
Opptakskrav:
Tilbudet er åpent for privatister og voksne med voksenrett (25 år) eller forskuttert voksenrett.

Merk: Dersom du ikke tidligere har fullført videregående opplæring, kan du få opplæringen dekket av Rogaland fylkeskommune under den såkalte voksenretten (gjelder fra og med det året du fyller 25).
I tillegg kan nå også yngre få innvilget såkalt "forskuttert voksenrett" og dermed få utdanningen dekket av fylket.


Dersom du vil benytte deg av disse rettighetene, eller ønsker å få en realkompetansevurdering eller veiledning, må du kontakte Rogaland fylkeskommune.

Klikk for søknad til voksenopplæring (pekere åpner i nytt vindu!)
Klikk for veiledning
Klik for informasjonsbrosjyre om voksneopplæring i Rogaland (PDF 5,7 MB)


Varighet: 144 timer
Moduler:
RKK gir tilbud om 144 timer opplæring i de tre programfagene
* Bruker- og driftsstøtte (52 timer)
* Drift og vedlikehold (52 timer)
* Virksomhetsstøtte (40 timer)

For dem som trenger fordypning og har voksenrett, tilbyr vi også modulen yrkesfaglig fordypning (YFF, tidligere kalt "prosjekt til fordypning"), som består av ei "arbeidsuke" på 37,5 timer, der vi går dypere inn i praktiske case og jobber med konkrete og realistiske utfordringer i de tre fagområdene.

RKK samarbeider med IKT-sektoren og våre IKT-instruktører jobber i IKT-bransjen og har erfaring fra både faget og oppfølging av lærlinger.


Kort beskrivelse: Tilbudene gis i form av undervisning om ettermiddagen onsdager kl. 17-21 (4 timer).
Tilbudet er komprimert i forhold til vanlig videregående opplæring. Dette fordi voksne har mye erfaring å bygge på og har krav på tilrettelegging for en annen livssituasjon enn unge.

Mål for opplæringen i de tre fagene er:

Drift og vedlikehold

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne
 • utarbeide en plan for systeminstallasjoner med programvare, maskinvare og nettverk og andre kommunikasjonsløsninger som dekker en virksomhets spesifiserte krav
 • skaffe til veie, dokumentere, håndtere og installere planlagt program- og maskinvare etter utarbeidede planer, uten at det oppstår skade på maskinvaren
 • dokumentere sammenhenger mellom funksjoner i et IKT-system
 • dokumentere investerings- og driftskostnader for systeminstallasjoner
 • planlegge, utføre og dokumentere driftsoppgaver og daglig vedlikehold av en systeminstallasjon
 • vurdere systeminstallasjoner mot krav til tilgjengelighet, informasjonssikkerhet og helse, miljø og sikkerhet
 • aktivisere, vurdere og dokumentere sikkerhetsmekanismer for å forebygge og varsle forsøk på sikkerhetsbrudd
 • bruke sentrale begreper for faget på norsk og engelsk i dokumentasjon og dialog med fagpersonell

Bruker- og driftsstøtte

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne
 • behandle fortrolige opplysninger på en etisk forsvarlig måte innenfor rammene av gjeldende regelverk
 • gi råd i henhold til gjeldende regelverk ved anskaffelse, bruk og utvikling av IKT-systemer
 • dokumentere hvordan en intern eller ekstern brukerstøttefunksjon er organisert og fungerer
 • yte service gjennom brukerstøtte og kommunikasjon med brukere
 • yte service gjennom driftsstøtte og kommunikasjon med leverandører og fagpersonell på norsk og engelsk
 • planlegge og gjennomføre enkle kurs i å bruke kontorstøttesystemer og operativsystemer
 • bruke kunnskapsnettverk som en del av kunnskapsutviklingen i en virksomhet
 • veilede i bruk av hjelpefunksjoner og kunnskapsbaser
 • dokumentere og gjøre tilgjengelige løsninger på problemer

Virksomhetsstøtte

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne
 • dokumentere IKT-bruk og vurdere kostnads- og nytteverdien av et IKT-system
 • kartlegge behov for IKT-støtte i en arbeidsprosess og utarbeide en kravdefinisjon for et IKT-system
 • hente informasjon, gi råd og veilede i forbindelse med planlegging av nye systemløsninger i en virksomhet
 • vurdere nye systemløsninger i en virksomhet i henhold til relevant regelverk og veiledninger i bruk av IKT som hjelpemiddel
 • gjennomføre en undersøkelse av brukertilfredsheten i en virksomhet og vurdere resultatet mot organiseringen av brukerstøtten og avtalt tjenestekvalitet
 • ta i bruk og gi råd om kontorstøttesystemer for effektivisering, forenkling og automatisering av arbeidsoppgaver
 • kartlegge skjulte IKT-kostnader i en virksomhet og foreslå tiltak for å redusere dem
 • gjennomføre og dokumentere en analyse av henvendelser til brukerstøtte for å avdekke behov for endringer, opplæring og brukerveiledninger
Kilde: Inneholder data under NLOD, tilgjengeliggjort på data.udir.no


Tekniske krav:
Du må ha egen bærbar datamaskin. Voksne med voksenrett / forskuttert voksenrett vil ha rett på gunstig kjøpsavtale via Rogaland fylkeskommunes avtaler.


Vurdering:
Du skal avlegge en tverrfaglig praktisk eksamen, dvs at læringsmål fra alle de tre programfagene inngår. Eksamen er på fem timer og gis lokalt.

Du skal ha en standpunktkarakter i hvert av programfagene (Merk: Standpunktkakrater gjelder kun rettighetselever, ikke privatister).
Veil. pris: 38283 NOK

Aktuelle kurstilbud        
Startdato Klikk skole for mer info Påmeldingsfrist Kontaktperson Påmelding    
Ingen kursdato fastsatt. Kontakt oss på tlf. 51 51 67 37 dersom du ønsker tilbud.

Kurset tilbys ved følgende skoler
RKK administrasjonen