Hjem / Kurs / Kurskatalogen  

Rødt ikonMine kurs
Brukernavn Passord Glemt passord?
RKK-logo
Spørsmål om kurs?
Kontakt oss på
51 51 67 37

Helsearbeiderfag,Vg2/Vg3 - Dagtid

Kurskode: E1-T1-L2-C1
Opptakskrav:

 

Kurset retter seg særlig mot voksne, ufagærte, arbeidstakere interessert i å ta fagbrev som Helsearbeider. Kurset dekker teoridelen i Helsearbeiderfaget Vg2 og VG3 slik at du kan gå opp til Vg3 eksamen og deretter fagprøve etter godkjent praksis.

Anbefalte forkunnskaper: Helse- og oppvekstfag Vg1/grunnkurs.(tidligere Helse og sosialfag)

Les mer her: Helse og oppvekstfag vg1

 Er du over 25 år og ikke har fullført videregående skole, har du rett til GRATIS utdanning.

For mer informasjon og søknad:

http://www.rogfk.no/Vaare-tjenester/Utdanning/Voksenopplaering

For mer informasjon som minoritetsspråklig søker:

http://www.vilbli.no/?Artikkel=019925

Varighet: 1 semester
Moduler:

 

Kurset er i tråd med godkjente læreplaner for Helsearbeiderfaget. Læreplanen helsefagarbeider Vg2 og Vg3 består av 3 ulike hovedområder:

Kurset består av programfagene:

·         Helsefremmende arbeid - handler om sammenhengen mellom livsstil og fysisk og psykisk helse. I dette inngår verdien av kosthold og fysisk aktivitet, forebygging av livsstilssykdommer og hindring av smitte. Hvordan kroppen er bygd opp og førstehjelp inngår også i faget.

·         Kommunikasjon og samhandling - handler om møtet mellom mennesker, uavhengig av livssituasjon, alder, språk, kultur, religion, livsførsel eller funksjonsnivå. Du vil spesielt arbeide med å bli bevisst din egen væremåte og atferd overfor andre, slik at du kan ta ansvar, yte service og vise sosial kompetanse i møtet med brukere innenfor helse- og oppvekstsektoren.

·         Yrkesutøvelse - Som helsearbeider jobber du som regel i en eller annen form for team. Det kan være med leger, sykepleiere eller andre. Alle har de sine klart definerte oppgaver. Det er viktig å vite hvem som gjør hva.
Kurset handler om de ulike yrkenes egenart og de krav som stilles til yrkesutøvelsen. Rettigheter og plikter som gjelder for arbeidslivet, er vesentlig. Kurset danner grunnlag for videre yrkesvalg og karriereveier. Yrkesutøvelse bygger på sentrale kunnskaper fra samfunnsfag.

Kort beskrivelse:

 

Utdanning som helsefagarbeider kvalifiserer deg til mange spennende jobber ved sykehus, sykehjem, innen psykisk helsearbeid, i hjemmetjenesten, rehabiliteringshjem og andre institusjoner.

Helsearbeiderfaget skal medvirke til å dekke behovet for kompetente helsefagarbeidere som kan møte pasienter, brukere og pårørende på profesjonell måte, og bidra til at samfunnets behov for helse- og omsorgstjenester blir ivaretatt både i kommunal helse- og sosialtjenesten og i spesialisthelsetjenesten. Programfagene skal bidra til å utdanne helsefagarbeidere som samarbeider med andre yrkesgrupper, fremmer trivsel, fysisk og psykisk helse og ivaretar brukermedvirkning og pasientrettigheter. Gjennom helsefremmende arbeid skal helsefagarbeideren forebygge isolasjon og legge til rette for et mer aktivt liv.

Opplæringen i faget skal utvikle evne til å møte mennesker med ulik kulturell bakgrunn i ulike livssituasjoner og med ulik evne og mulighet for kommunikasjon. Videre skal opplæringen bidra til å gjøre helsefagarbeideren skikket til å observere og bruke kunnskap om ulike sykdommer, skader og lidelser, og til å iverksette forebyggende eller behandlende tiltak innen eget ansvars- og kompetanseområde. Opplæringen skal bidra til å utvikle profesjonelle yrkesutøvere med empati og evne til samspill med mennesker med ulike hjelpebehov. Programfagene skal utvikle helsefagarbeidere som kan delta aktivt i helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid.

Programfagene utgjør en helhet, og opplæringen skal være tverrfaglig og praksis nær. I opplæringen skal det legges til rette for varierte arbeidsoppgaver som kan bidra til å fremme kreativitet og helhetlig kompetanse som er anvendelig i helse- og sosialsektoren.

Du som har fellesfagene fra før kan velge og kun ta programfagene slik som dette kurset.

Etter endt kurset er du på god vei videre mot fagbrev som Helsefagarbeider.

Valg fører til - http://www.udir.no/kl06/HS/

Mer informasjon ang fagbrev:

http://www.rogfk.no/Vaare-tjenester/Utdanning/Fagopplaering

 


Tekniske krav:

 

Videregående opplæring i dag omfatter Pc bruk og du må ha tilgang til PC med applikasjonene i Microsoft Office(eller Open Office) og tilgang til Internett.
Det er en stor fordel at du har erfaring i bruk av IKT.

Vurdering:

Vurdering:

Det er 2 typer deltakere på kurset:

1.     Praksiskandidat

2.     Elev

 

1 - Som praksiskandidat får du ikke standpunkt karakter eller eksamens karakter av oss. Du må selv melder deg opp til praksiskandidateksamen eller privatist eksamen på www.privatistweb.no .

Eksamen er en 5 timers skriftlig sentralgitt Vg3 eksamen. Du må selv melde deg opp til denne eksamen via www.privatistweb.no.


Etter bestått eksamen vil du få kompetansebevis tilsendt derfra.
Privatist/praksiskandidat eksamen arrangeres to ganger i året over hele landet.
Frister for oppmelding varierer, men er vanligvis 1.februar for eksamen til sommeren og 15. september for eksamen til jul.(sjekk frister på
www.privatistweb.no)

2 - Som Elev får du standpunkt karakter i programfagene og eksamen på Vg2 nivå. Kompetansebeviset er det Rogaland Fylkeskommune som skriver og sender ut etter endt kurs.

Veil. pris:  

Aktuelle kurstilbud        
Startdato Klikk skole for mer info Påmeldingsfrist Kontaktperson Påmelding    
Ingen kursdato fastsatt. Kontakt oss på tlf. 51 51 67 37 dersom du ønsker tilbud.

Kurset tilbys ved følgende skoler
Møllehagen studiesenter
Strand vgs
Rygjabø studiesenter


Mer informasjon
Dokumentnavn Beskrivelse
E1-T1-L2-C1 Health NOR rev 1 ver 5 PRINT1.pdf Produktark