Hjem / Kurs / Kurskatalogen  

Rødt ikonMine kurs
Brukernavn Passord Glemt passord?
RKK-logo
Spørsmål om kurs?
Kontakt oss på
51 51 67 37

Fagskoletilbud - Psykisk helsearbeid og rusarbeid Nettbasert Rogaland

Kurskode: FHPSHN
Opptakskrav:

 

Psykisk helsearbeid og Miljørabeid innen rus er blitt slått sammen til denne nye retningen som heter "Psykisk helsearbeid og rusarbeid"

Søker du etter Rygjabø Studiesenter eller Gand Opplæringssenter?
Rygjabø har blitt en del av Møllehagen Skolesenter, og vi har overtatt Fagskoletilbudene fra Gand opplæringssenter.

Fullført videregående opplæring fra studieretning for helse- og oppvekstfag.(Fagbrev innen helse)
Du kan også kvalifiseres til opptak ved realkompetansevurdering.(lang erfaring innen helse)

Se under for søknadskjema til RKK fagskolen.

Ta kontakt med oss for å finne ut om ditt fylke finansierer denne utdannelsen.

Varighet: 2 år deltid
Moduler:

 

Studiet følger godkjente fagplaner og består av:

Emne 1: Felles grunnlag for fagskoleutdanningene i helse- og sosialfagene
Emne 2: Helsefremmende og forebyggende arbeid
Emne 3: Fagspesifikk kunnskap om brukergruppene
Emne 4: Behandlingstiltak, oppfølging og koordinering
Emne 5: Praksis
Emne 6: Fordypning

Kort beskrivelse:

 

Hvem passer denne utdanningen for?

Personer som har interesse for psykisk helsearbeid, og ønsker faglig og personlig kompetanse innen feltet.
Personer som ønsker å arbeide med og tilegne seg den nødvendige kompetansen for å arbeide med forebyggende arbeid, behandling og rehabilitering i forhold til alle aldersgrupper og alle grader av psykiske problem og lidelser.
Arbeide med barn av foreldre med en psykisk lidelse, samt rus og rus – relaterte lidelser.
Personer som jobber eller ønsker å arbeide innen rusforebygging eller i behandlingsomsorg- eller rehabiliteringsvirksomheter knyttet til rusomsorgen? 
Bidra til oppbygning av et faglig godt tilbud i kommunene og ved sykehusene.

Hvilke yrkesmuligheter gir studiet?

Utdanningen skal gi personal med videregående opplæring fra helse- og sosialfag mulighet til å arbeide ved virksomheter som tilbyr helsetjenester til mennesker som har rus- og psykiske lidelser Psykisk helsevern, rusinstitusjoner, fengsel, hjemmestjenester, sykehus, helsehus, omsorgsbolig, bofellesskap, dagsenter.

Hva lærer jeg?

Denne utdanningen kombinerer kunnskap om psykisk helse med rus som et område der det generelt trengs mer kunnskap i kommunene. Utdanningen skal bidra til at studentene får en tverrfaglig breddekompetanse innen miljøarbeid og en fagspesifikk dybdekompetanse inne psykisk helsearbeid og rusarbeid. Samhandling, tverrfaglig samarbeid, brukerperspektivet og relasjonskompetanse er spesielt vektlagt.

En NOKUT-godkjent fagskole!

Nasjonalt organ for kvalitet i utdanning (NOKUT) foretar godkjenning av fagskoleutdanningene.

Slik er studiet lagt opp:

Studiet er lagt opp som et deltidsstudie over to år. Det vil være samlinger som du kan følge via PCen din der du befinner deg. Samlinger skal være ca. hver 4.uke. Resten vil være nettbasert opplæring, der studentene bl.a. får individuelle veiledning og ukesoppgave hver uke. Studentene vil få god innføring i læringsportalen it’s learning. Studiet lar seg godt kombinere ved siden av jobb.

Videooverføring - følg undervisningen fra egen PC-skjerm, og/eller se undervisningen i etterkant. Dette gir deg mulighet til å studere hvor du vil - når du vil!

Praksis

Totalt 10 uker i 100% stilling. Praksis er obligatorisk del av studietiden og en viktig metode for å oppnå fagskolens målsettinger. Studentene får faglig veiledning i praksis og oppfølging av fagperson med tilsvarende eller høyere utdanning.

 

Tekniske krav:

Vurdering:

Nettbasert: Ja
Veil. pris: Gratis forutsatt støtte fra fylket ellers 55 500 NOK

Aktuelle kurstilbud        
Startdato Klikk skole for mer info Påmeldingsfrist Kontaktperson Påmelding    
Ingen kursdato fastsatt. Kontakt oss på tlf. 51 51 67 37 dersom du ønsker tilbud.

Kurset tilbys ved følgende skoler
Møllehagen studiesenter


Mer informasjon
Dokumentnavn Beskrivelse
S2-02-01 Søknadsskjema Fagskolen r6v019.pdf Søknadsskjema
http://rkk.no/plain/content/download Produktark