Hjem / Kurs / Kurskatalogen  

Rødt ikonMine kurs
Brukernavn Passord Glemt passord?
RKK-logo
Spørsmål om kurs?
Kontakt oss på
51 51 67 37

ADK 1 - kurs

Kurskode: D1-T1-L1-C8
Opptakskrav:

Alt. A: Tre års praksis i anleggsrørlegging, dvs. legging av vann og avløpsrør i grunnen.

Alt. B: Har bestått fag-/svenneprøve innenfor:

Rørleggerfaget - og 1 års praksis i anleggsrørlegging.

Anleggsmaskinførerfaget - og 1 års praksis i anleggsrørlegging.

Fag relatert til Bygg- og anlegg (eller tidligere tilsvarende varianter) - og 1 års praksis i anleggsrørlegging.

Alt. C: Ingeniør / Tekniker som skal forestå ledelse og kontroll av ledningsanlegg - og 1 års praksis i VA-faget.

Alt. D: Det er anledning til å gjennomføre ADK 1- kurset uten at man har tilstrekkelig godkjent praksis. ADK- sertifikatet utstedes da når tilstrekkelig praksis blir dokumentert. Denne dokumentasjonen må skje innen en periode på 4 år etter gjennomført kurs.

  

Varighet: 105 timer
Moduler:
Kort beskrivelse:

Maskinentreprenører, rørleggere, og kommunalt ansatte som legger rør i grunnen (stikk og eller hovedledninger), og/ eller som skal kontrollere slikt VA arbeid. ADK-1 opplæringen gir nødvendig kompetanse til praktisk utførelse av ledningsanlegg i samsvar med de krav som lover, forskrifter, normer og standarder setter til et moderne ledningsanlegg.

 ADK1 - sertifikat som bekrefter at kurset er gjennomført, eksamen er bestått og at opptakskravene er oppfylt gir grunnlag for å bli godkjent som bas (førstelinjeleder) for grøftelag ved legging av vann- og avløpsledninger.

Det er anledning til å gjennomføre ADK-kurset uten at man har tilstrekkelig godkjent praksis. ADK-sertifikat utstedes når tilstrekkelig praksis blir dokumentert. Denne dokumentasjonen må skje innen en periode på 4 år etter gjennomført kurs.


Det viktigste for personell som har tatt et ADK1-sertifikat, er å forstå betydningen av og kunne sørge for den praktiske utførelsen av ledningsanlegg i samsvar med de krav som lover, forskrifter, normer og standarder setter til et moderne ledningsanlegg.

Det viktigste for personell som har tatt et ADK1-sertifikat, er å forstå betydningen av og kunne sørge for den praktiske utførelsen av ledningsanlegg i samsvar med de krav som lover, forskrifter, normer og standarder setter til et moderne ledningsanlegg.


Det viktigste for personell som har tatt et ADK1-sertifikat, er å forstå betydningen av og kunne sørge for den praktiske utførelsen av ledningsanlegg i samsvar med de krav som lover, forskrifter, normer og standarder setter til et moderne ledningsanlegg.

Tekniske krav:
Vurdering:

Gjennomført opplæring i henhold til læreplanen og avlagt eksamen med tilhørende ADK1-sertifikat dekker de krav som må stilles til personell som skal stå for gjennomføring av et ledningsnett for vann- og avløp.

Veil. pris: 16 800,- NOK

Aktuelle kurstilbud        
Startdato Klikk skole for mer info Påmeldingsfrist Kontaktperson Påmelding    
Ingen kursdato fastsatt. Kontakt oss på tlf. 51 51 67 37 dersom du ønsker tilbud.

Kurset tilbys ved følgende skoler
Øksnevad vgs