Hjem / Kurs / Kurskatalogen  

Klikk for norsk tekst Click for english text
Rødt ikonMine kurs
Brukernavn Passord Glemt passord?
RKK-logo
Spørsmål om kurs?
Kontakt oss på
51 51 67 37

ADK 1 - kurs

Kurskode: D1-T1-L1-C8
Opptakskrav:

Alt. A: Tre års praksis i anleggsrørlegging, dvs. legging av vann og avløpsrør i grunnen.

Alt. B: Har bestått fag-/svenneprøve innenfor:

Rørleggerfaget - og 1 års praksis i anleggsrørlegging.

Anleggsmaskinførerfaget - og 1 års praksis i anleggsrørlegging.

Fag relatert til Bygg- og anlegg (eller tidligere tilsvarende varianter) - og 1 års praksis i anleggsrørlegging.

Alt. C: Ingeniør / Tekniker som skal forestå ledelse og kontroll av ledningsanlegg - og 1 års praksis i VA-faget.

Alt. D: Det er anledning til å gjennomføre ADK 1- kurset uten at man har tilstrekkelig godkjent praksis. ADK- sertifikatet utstedes da når tilstrekkelig praksis blir dokumentert. Denne dokumentasjonen må skje innen en periode på 4 år etter gjennomført kurs.

  

Varighet: 105 timer
Moduler:
Kort beskrivelse:

Maskinentreprenører, rørleggere, og kommunalt ansatte som legger rør i grunnen (stikk og eller hovedledninger), og/ eller som skal kontrollere slikt VA arbeid. ADK-1 opplæringen gir nødvendig kompetanse til praktisk utførelse av ledningsanlegg i samsvar med de krav som lover, forskrifter, normer og standarder setter til et moderne ledningsanlegg.

 ADK1 - sertifikat som bekrefter at kurset er gjennomført, eksamen er bestått og at opptakskravene er oppfylt gir grunnlag for å bli godkjent som bas (førstelinjeleder) for grøftelag ved legging av vann- og avløpsledninger.

Det er anledning til å gjennomføre ADK-kurset uten at man har tilstrekkelig godkjent praksis. ADK-sertifikat utstedes når tilstrekkelig praksis blir dokumentert. Denne dokumentasjonen må skje innen en periode på 4 år etter gjennomført kurs.


Det viktigste for personell som har tatt et ADK1-sertifikat, er å forstå betydningen av og kunne sørge for den praktiske utførelsen av ledningsanlegg i samsvar med de krav som lover, forskrifter, normer og standarder setter til et moderne ledningsanlegg.

Det viktigste for personell som har tatt et ADK1-sertifikat, er å forstå betydningen av og kunne sørge for den praktiske utførelsen av ledningsanlegg i samsvar med de krav som lover, forskrifter, normer og standarder setter til et moderne ledningsanlegg.


Det viktigste for personell som har tatt et ADK1-sertifikat, er å forstå betydningen av og kunne sørge for den praktiske utførelsen av ledningsanlegg i samsvar med de krav som lover, forskrifter, normer og standarder setter til et moderne ledningsanlegg.

Tekniske krav:
Vurdering:

Gjennomført opplæring i henhold til læreplanen og avlagt eksamen med tilhørende ADK1-sertifikat dekker de krav som må stilles til personell som skal stå for gjennomføring av et ledningsnett for vann- og avløp.

Veil. pris: 16 800,- NOK

Aktuelle kurstilbud        
Startdato Klikk skole for mer info Påmeldingsfrist Kontaktperson Påmelding    
18-09-2017 Øksnevad vgs 10-09-2017 Torgeir Skretting  

Kurset tilbys ved følgende skoler
Øksnevad vgs