Hjem / Kurs / Kurskatalogen  

Rødt ikonMine kurs
Brukernavn Passord Glemt passord?
RKK-logo
Spørsmål om kurs?
Kontakt oss på
51 51 67 37

Fagskoletilbud - Tverrfaglig miljøarbeid Nettbasert

Kurskode: FHTMAN
Opptakskrav:

Søker du etter Rygjabø Studiesenter eller Gand Opplæringssenter?
Rygjabø har blitt en del av Møllehagen Skolesenter, og vi har overtatt Fagskoletilbudene fra Gand opplæringssenter.

Fullført videregående opplæring fra helse- og oppvekstfag.
Du kan også kvalifiseres til opptak ved realkompetansevurdering.

Se under for søknadskjema til RKK fagskolen.

Ta kontakt med oss for å finne ut om ditt fylke finansierer denne utdannelsen.

Varighet: 2 år deltid
Moduler:

Studiet følger godkjente fagplaner og består av:

Emne 1: Felles innholdsdel
Emne 2: Grunnlagstekning og lovverk innen miljøarbeid
Emne 3: Teorier og arbeidsmåter i miljøarbeid
Emne 4: Faglig fordypning
Emne 5: Fordypning

Kort beskrivelse:

 

 

Hvem passer utdanningen for:

Arbeider du, eller ønsker du å arbeid med brukergrupper fra rusomsorg, psykiatri, barnevern, eldreomsorg,funksjonhemmede og flyktninger?
Har du i tillegg videregående utdannelsefra helse- og oppvekstfag?

Da er kanskje fagskolen i tverrfaglig miljøarbeid noe for deg!

Hvilke yrkesmuligheter gir studiet?

Utdanning skal gi personal med videregående opplæring fra helse- og sosialfag mulighet til å arbeide ved virksomheter som tilbyr helsetjenester til mennesker som har psykiske lidelser og/eller ruslidelser, hjemmetjenester, bobehandlingstiltak,  bofellesskap, dagsenter, omsorgsbolig, asylmottak, skole og barnehage.

Hva lærer jeg?

Fagskolen innen tverrfaglig miljøarbeid tar utgangspunkt i de utfordringene og behovene som ulike brukergrupper har for helhetlige og koordinerte tjenestetilbud. Målet med miljøarbeidet er at tjenestemottakeren oppnår mest mulig selvstendighet i eget liv og styrket livskvalitet.

Fagskolen i tverrfaglig miljøarbeid skal sikre at brukergruppene mottar de tjenestene de har krav på, den kvaliteten de har krav på og at du som tjenesteyter utfører arbeidet på en forsvarlig og god måte.

En NOKUT-godkjent fagskole!

Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen (NOKUT) foretar godkjenning av fagskoleutdanningene.

Slik er studiet lagt opp:

Studiet er lagt opp som et deltidsstudie over to år. Det vil være samlinger som du kan følge via PCen din der du befinner deg. Samlinger skal være ca. hver 4.uke. Resten vil være nettbasert opplæring, der studentene bl.a. får individuelle veiledning og ukesoppgave hver uke. Studentene vil få god innføring i læringsportalen It’s learning. Studiet lar seg godt kombinere ved siden av jobb.

Studiet fordrer aktiv deltakelse fra studentene. Undervisningen på samlingene vil være dialogbasert. I tillegg til samlingene skal studentene levere inn ukentlige oppgaver. Hvert emne avsluttes med en hjemmeeksamen.

Studiet kvalifiserer for lån eller stipend i statens lånekasse.

Videooverføring - følg undervisningen fra egen PC-skjerm, og / eller se undervisningen i etterkant. Dette gir deg mulighet til å studere hvor du vil - når du vil!

Praksis:

Totalt 10 uker i 100% stilling. Praksis er obligatorisk del av studietiden og en viktig metode for å oppnå fagskolens målsettinger. Studenten får faglig veiledning i praksis og oppfølgning av fagperson med tilsvarende eller høyere utdanning.

Tekniske krav:

Vurdering:

Nettbasert: Ja
Veil. pris: Gratis forutsatt støtte fra fylket ellers 55500,- NOK

Aktuelle kurstilbud        
Startdato Klikk skole for mer info Påmeldingsfrist Kontaktperson Påmelding    
Ingen kursdato fastsatt. Kontakt oss på tlf. 51 51 67 37 dersom du ønsker tilbud.

Kurset tilbys ved følgende skoler
Møllehagen studiesenter


Mer informasjon
Dokumentnavn Beskrivelse
S2-02-01 Søknadsskjema Fagskolen r6v023.pdf Søknadsskjema
http://rkk.no/plain/content/download Produktark