Hjem / Kurs / Kurskatalogen  

Rødt ikonMine kurs
Brukernavn Passord Glemt passord?
RKK-logo
Spørsmål om kurs?
Kontakt oss på
51 51 67 37

Helse og oppvekst Vg1, Kveldskurs

Kurskode: 9999
Opptakskrav:

 

Anbefalte forkunnskaper: Norsk grunnskole eller tilsvarende 

Er du over 25 år og ikke har fullført videregående skole, har du rett til GRATIS utdanning.

For mer informasjon og søknad:

http://www.rogfk.no/Vaare-tjenester/Utdanning/Voksenopplaering

For mer informasjon som minoritetsspråklig søker: http://www.vilbli.no/?Artikkel=019925


 

Førstehjelps kurs anbefales 

Varighet: 2 semester
Moduler:

 

VG1 helse- og oppvekst er et grunnleggende kurs som tar for seg hovedtrekkene innenfor helsefremmende arbeid, kommunikasjon og samhandling og yrkesutøvelse.

Kurset består av programfagene:

Helsefremmende arbeid -
Helsefremmende arbeid som programfag handler om sammenhengen mellom livsstil og fysisk og psykisk helse. I dette inngår verdien av kosthold og fysisk aktivitet, forebygging av livsstilssykdommer og hindring av smitte. Programfaget handler videre om hvordan kroppen er bygd opp og fungerer. Førstehjelp og ergonomi hører med i programfaget.

Kommunikasjon og samhandling -
Programfaget kommunikasjon og samhandling handler om møtet mellom mennesker, uavhengig av alder, språk, kultur, religion, livsførsel eller funksjonsnivå. Programfaget omfattar bevisstgjøring av egen væremåte og egen atferd overfor brukere. Det handler også om de kravene samfunnet setter til at yrkesutøvere innenfor oppvekst-, helse- og sosialsektoren viser sosial kompetanse og ansvar, yter service og legger vekt på brukermedvirkning.

Yrkesutøvelse -
Programfaget yrkesutøvelse handler om hvordan oppvekst-, helse- og sosialtjenestene er bygget opp, egenarten til de ulike yrkene, kravene som må settes til god yrkesutøvelse, og verdien av tverrfaglig samarbeid. Helse- og sosialtjenester og oppvekstmiljø i et flerkulturelt perspektiv inngår i programfaget. Programfaget omfatter også sentrale lover og allmenne spilleregler som gjelder i arbeidslivet.

 

Kort beskrivelse:

 

Voksenopplæring for Videregående skole

Helheten i studiet skal gi deg en plattform for videre yrkesvalg og legge til rette for utvikling av faglig forståelse gjennom kunnskap, refleksjon, etisk bevisstgjøring, respekt og toleranse. Opplæringen skal være praksis nær og tverrfaglig og knytte teori og praksis sammen.

Helse og sosialfag Vg1(tidligere Helse og sosialfag) er i utgangspunktet for deg som ønsker en yrkesfaglig utdanning innen Helse, sosial og oppvekst sektoren.

Du som har fellesfagene fra før kan velge og kun ta programfagene slik som dette kurset.

Etter dette kurset kan du bygge på med Vg2 og videre til fagbrev som Barne- og ungdomsarbeider, Helsefagarbeider og Ambulansearbeider. En kan også gå videre til autorisasjon som helsesekretær, tannhelsesekretær, apotektekniker, fotterapeut, ortopediteknikker eller hudpleier.

Se mer om veien videre på :

 http://www.udir.no/kl06/HS/

 

Tekniske krav:

 

Videregående opplæring i dag omfatter Pc bruk og du må ha tilgang til PC med applikasjonene i Microsoft Office(eller Open Office) og tilgang til Internett.
Det er en stor fordel at du har erfaring i bruk av IKT.

Vurdering:

 

Veil. pris: 21500.- NOK

Aktuelle kurstilbud        
Startdato Klikk skole for mer info Påmeldingsfrist Kontaktperson Påmelding    
Ingen kursdato fastsatt. Kontakt oss på tlf. 51 51 67 37 dersom du ønsker tilbud.

Kurset tilbys ved følgende skoler
Møllehagen studiesenter