Hjem / Kurs / Kurskatalogen  

Klikk for norsk tekst Click for english text
Rødt ikonMine kurs
Brukernavn Passord Glemt passord?
RKK-logo
Spørsmål om kurs?
Kontakt oss på
51 51 67 37

Norsk - generell studiekompetanse

Kurskode: NOR1211-1212-1213
Opptakskrav:

Varighet: 140 t.
Moduler:

Kort beskrivelse:

Elevane skal

• kunne uttrykkje seg klart og presist, både skriftleg og munnleg, og kunne avpasse innhald og språkbruk etter kva slags samanhengar ein ordlegg seg i

• ha kunnskap om korleis situasjonen påverkar språkbruken og kunne nytte denne kunnskapen i praksis

• kjenne ulike variantar av talemålet i sitt eige miljø

• ha kunnskap om grunnelement i tekstanalyse og kunne lese og kommentere ulike slag tekstar, både skyønnlitteratur og salprosa 

• ha kunnskap om dei viktigaste sjangrane i skjønnlitteratur og sakprosa og kunne skrive ulike slag tekstar

• utvikle vidare kunnskapen om språk om kommunikasjon frå grunnkurset.

• kjenne hovedlinjene i norsk språkhistorie og viktige drag ved norrønt mål.

• ha kunnskap om norsk språkutvikling og språkvariasjon

• ha kunnskap om dei viktigaste målmerka og kunne bruke dei i heimfesting av dialektar. Må ha lese ca. 5 ulike dialektprøver med dette siktemålet.

• ha kunnskap om norsk og nordisk litteratur frå dei eldste tider og fram til ca.1900 og samtidig få litteraturhistorisk oversikt og samanheng.Tekstane skal setjast inn i ein samfunnssamanheng.

• ha god kunnskap om og oversyn over norsk litteratur på 1900-talet, og tekstane skal setjast inn i ein samfunnssamanheng. Skal også ha noko kunnskap om annan nordisk litteratur.

• ha noko kjennskap til omsett samisk litteratur

• ha noko kunnskap om viktige massemedium og korleis dei påverkar oss

• kunne bruke bøker, aviser og andre massemedium som informasjonskjelder

• kjenne til og kunne bruke hjelpemiddel som ordbøker, leksika og andre oppslagsverk

• skal kunne fordjupe seg i eit avgrensa emne innanfor språk, litteratur eller massemedium

• kunne planleggje og gjennomføre eit prosjektarbeid

• ha god kunnskap om og vere sikre i hovudmål og sidemål

• kunne skrive lengre, samanhengande tekstar på hovudmål og sidemål i ulike sjangrar med større krav til innhald, oppbygging og språkføring

• kunne skrive ein analyse av ein skjønnlitterær tekst

• kunne skrive ein analyse av ein sakprosatekst

• kunne resonnere, argumentere og drøfte i skriftleg framstilling

For ytterligere informasjon se læreplan på Udir.no

Tekniske krav:

Vurdering:

Veil. pris:  NOK

Aktuelle kurstilbud        
Startdato Klikk skole for mer info Påmeldingsfrist Kontaktperson Påmelding    
30-08-2017 Bryne vgs 25-08-2017 Klaus Beschel  
07-09-2017 SOTS kurssenter 07-09-2017 Hadria Rahmouni  

Kurset tilbys ved følgende skoler
Bryne vgs
Stavanger Katedralskole
SOTS kurssenter