Hjem / Kurs / Kurskatalogen  

Rødt ikonMine kurs
Brukernavn Passord Glemt passord?
RKK-logo
Spørsmål om kurs?
Kontakt oss på
51 51 67 37

Norsk - generell studiekompetanse

Kurskode: NOR1211-1212-1213
Opptakskrav:

Varighet: 140 t.
Moduler:

Kort beskrivelse:

Elevane skal

• kunne uttrykkje seg klart og presist, både skriftleg og munnleg, og kunne avpasse innhald og språkbruk etter kva slags samanhengar ein ordlegg seg i

• ha kunnskap om korleis situasjonen påverkar språkbruken og kunne nytte denne kunnskapen i praksis

• kjenne ulike variantar av talemålet i sitt eige miljø

• ha kunnskap om grunnelement i tekstanalyse og kunne lese og kommentere ulike slag tekstar, både skyønnlitteratur og salprosa 

• ha kunnskap om dei viktigaste sjangrane i skjønnlitteratur og sakprosa og kunne skrive ulike slag tekstar

• utvikle vidare kunnskapen om språk om kommunikasjon frå grunnkurset.

• kjenne hovedlinjene i norsk språkhistorie og viktige drag ved norrønt mål.

• ha kunnskap om norsk språkutvikling og språkvariasjon

• ha kunnskap om dei viktigaste målmerka og kunne bruke dei i heimfesting av dialektar. Må ha lese ca. 5 ulike dialektprøver med dette siktemålet.

• ha kunnskap om norsk og nordisk litteratur frå dei eldste tider og fram til ca.1900 og samtidig få litteraturhistorisk oversikt og samanheng.Tekstane skal setjast inn i ein samfunnssamanheng.

• ha god kunnskap om og oversyn over norsk litteratur på 1900-talet, og tekstane skal setjast inn i ein samfunnssamanheng. Skal også ha noko kunnskap om annan nordisk litteratur.

• ha noko kjennskap til omsett samisk litteratur

• ha noko kunnskap om viktige massemedium og korleis dei påverkar oss

• kunne bruke bøker, aviser og andre massemedium som informasjonskjelder

• kjenne til og kunne bruke hjelpemiddel som ordbøker, leksika og andre oppslagsverk

• skal kunne fordjupe seg i eit avgrensa emne innanfor språk, litteratur eller massemedium

• kunne planleggje og gjennomføre eit prosjektarbeid

• ha god kunnskap om og vere sikre i hovudmål og sidemål

• kunne skrive lengre, samanhengande tekstar på hovudmål og sidemål i ulike sjangrar med større krav til innhald, oppbygging og språkføring

• kunne skrive ein analyse av ein skjønnlitterær tekst

• kunne skrive ein analyse av ein sakprosatekst

• kunne resonnere, argumentere og drøfte i skriftleg framstilling

For ytterligere informasjon se læreplan på Udir.no

Tekniske krav:

Vurdering:

Veil. pris:  NOK

Aktuelle kurstilbud        
Startdato Klikk skole for mer info Påmeldingsfrist Kontaktperson Påmelding    
Ingen kursdato fastsatt. Kontakt oss på tlf. 51 51 67 37 dersom du ønsker tilbud.

Kurset tilbys ved følgende skoler
Bryne vgs
SOTS kurssenter