Hjem / Kurs / Kurskatalogen  

Rødt ikonMine kurs
Brukernavn Passord Glemt passord?
RKK-logo
Spørsmål om kurs?
Kontakt oss på
51 51 67 37

Fagskoletilbud - Psykisk helsearbeid og rusarbeid Nettbasert

Skole: Møllehagen studiesenter
Startdato : 30-09-2016
Påmeldingsfrist: 09-09-2016
Kontaktperson: Olga Fagerland
E-post (faglig): olga.fagerland@skole.rogfk.no
Om det aktuelle kurset:
Kort beskrivelse:

Hvem passer utdanningen for:

Personer som har interesse for psykisk helsearbeid, og ønsker faglig og personlig kompetanse innen feltet.
Personer som ønsker å arbeide med og tilegne seg den nødvendige kompetansen for å arbeide med forebyggende arbeid, behandling og rehabilitering i forhold til alle aldersgrupper og alle grader av psykiske problem og lidelser.
Arbeide med barn av foreldre med en psykisk lidelse, samt rus og rus – relaterte lidelser.
Personer som jobber eller ønsker å arbeide innen rusforebygging eller i behandlingsomsorg- eller rehabiliteringsvirksomheter knyttet til rusomsorgen?
Bidra til oppbygning av et faglig godt tilbud i kommunene og ved sykehusene.

Hvilke yrkesmuligheter gir studiet?

Utdanningen skal gi personal med videregående opplæring fra helse- og sosialfag mulighet til å arbeide ved virksomheter som tilbyr helsetjenester til mennesker som har rus- og psykiske lidelser Psykisk helsevern, rusinstitusjoner, fengsel, hjemmestjenester, sykehus, helsehus, omsorgsbolig, bofellesskap, dagsenter.

Hva lærer jeg?

Denne utdanningen kombinerer kunnskap om psykisk helse med rus som et område der det generelt trengs mer kunnskap i kommunene. Utdanningen skal bidra til at studentene får en tverrfaglig breddekompetanse innen miljøarbeid og en fagspesifikk dybdekompetanse inne psykisk helsearbeid og rusarbeid. Samhandling, tverrfaglig samarbeid, brukerperspektivet og relasjonskompetanse er spesielt vektlagt.

En NOKUT-godkjent fagskole!

Nasjonal organ for kvalitet i utdanning (NOKUT) foretar godkjenning av fagskoleutdanningene.

En NOKUT-godkjent fagskole!

Nasjonal organ for kvalitet i utdanning (NOKUT) foretar godkjenning av fagskoleutdanningene.

Slik er studiet lagt opp:

Studiet er lagt opp som et deltidsstudie over to år. Det vil være samlinger som holdes hos Møllehagen Skolesenter i Hillevåg, du kan og følge samlingen via PCen din der du befinner deg eller du kan se opptak av amlingen i etterkant. Samlinger skal være ca. hver 4.uke. Resten vil være nettbasert opplæring, der studentene bl.a. får individuelle veiledning og ukesoppgave hver uke. Studentene vil få god innføring i læringsportalen it’s learning. Studiet lar seg godt kombinere ved siden av jobb. Studiet fordrer aktiv deltakelse fra studentene. Undervisningen på samlingene vil være dialogbasert. I tillegg til samlingene skal studentene levere inn ukentlige oppgaver. Hver emne avsluttes med en hjemmeeksamen. Studiet kvalifiserer for lån eller stipend i statens lånekasse. Videooverføring - følg undervisningen fra egen PC-skjerm, og/eller se undervisningen i etterkant. Dette gir deg mulighet til å studere hvor du vil - når du vil!

Praksis

Totalt 10 uker i 100 % stilling. Praksis er obligatorisk del av studietiden og en viktig metode for å oppnå fagskolens målsettinger. Studenten får faglig veiledning i praksis og oppfølgning av fagperson med tilsvarende eller høyere utdanning.  
Veil. pris: 54000

Mer informasjon
Søknadsskjema
Tilbake til kursoversikt