Hjem / Kurs / Kurskatalogen  

Rødt ikonMine kurs
Brukernavn Passord Glemt passord?
RKK-logo
Spørsmål om kurs?
Kontakt oss på
51 51 67 37

Barne- og ungdom. Vg2 - Vg3 - Dagtid (HSBUA2)

Skole: Møllehagen studiesenter
Startdato : 17-08-2017
Påmeldingsfrist: 01-01-2017
Kontaktperson: wenche johannessen
E-post (faglig): wenche.johannessen@skole.rogfk.no
Om det aktuelle kurset:

Dette er utdanningen for deg som ønsker å jobbe med barn og unge i barnehage, barnepark, skolefritidsordning eller fritidsklubb.

Som Barne- og ungdomsarbeider jobber du med pedagogisk tilrettelegging av skole og fritid for barne og unge i alderen 0 - 18 år. I jobben kommer du i kontakt med ulike mennesketyper og livssituasjoner; derfor er utfordringene mange og varierte.

Kurset retter seg mot voksne, ufaglærte, arbeidstakere interessert i å ta fagbrev som Helsearbeider.. Kurset dekker teoridelen i Helsearbeiderfaget Vg2 og VG3 slik at du kan gå opp til Vg3 eksamen og når en har samlet nok praksis så kan en søke om å gå opp til fagprøven.

Anbefalte forkunnskaper: Helse- og oppvekstfag Vg1/grunnkurs.(tidligere Helse og sosialfag)

Som voksen (over 25 år) trenger en ikke ta Helse- og oppvekstfag Vg1 før Vg2, men hvis en ikke har arbeidserfaring innen helse fra før anbefales det å ta Vg1 først.

Les mer her: Helse og oppvekstfag vg1


 Er du over 25 år og ikke har fullført videregående skole, har du rett til gratis utdanning, men du må søke Rogaland Fylkeskommune om dette. Det kan ikke vi hjelpe med!

Skal du søke om det må du ikke melde deg på kurset!

Se linker for mer informasjon om hvor du kan søke om dette!

For mer informasjon og søknad:

http://www.rogfk.no/Vaare-tjenester/Utdanning/Voksenopplaering

For mer informasjon som minoritetsspråklig søker:

http://www.vilbli.no/?Artikkel=019925

 

Studiested:  Møllehagen Skolesenter

•Undervisning på torsdager fra kl. 08.30-15.00
(med forbehold om endring)
•Fagstoff på internett
•Veiledning
•Eget arbeid
•OppgaveløsningKurset er i tråd med godkjente læreplaner for Barne- og ungdomsarbeiderfag.

Læreplanen Barne- og ungdomsarbeiderfag Vg2 og Vg3 består av 3 ulike hovedområder:

*Helsefremmende arbeid
*Kommunikasjon og samhandling
*Yrkesutøvelse

Det anbefales for minoritetsspråklige at de behersker norsk skriftlig og muntlig godt, har tatt norsk prøve 3 eller tilsvarende. Da kurset inneholder mye lesing, forståelse av begrep, oppgaveløsning og liknende, dessuten er eksamen som tas som praksiskandidat en 5 timers skriftlig prøve.

Studiet er godkjent for stipend og lån fra Statens Lånekasse for utdanning. Fagorganiserte deltakere kan i de fleste tilfeller regne med stipend fra sitt fagforbund.

Kort beskrivelse:

Som barne- og ungdomsarbeider er du interessert i å jobbe med barn og ungdom. Du må være åpen og samarbeidsvillig, være forståelsesfull og kunne kommunisere med mennesker med ulik bakgrunn og i ulike livssituasjoner. Du må kunne jobbe selvstendig og være ansvarsbevisst.

Som barne- og ungdomsarbeider planlegger og gjennomfører du ulike pedagogiske tilbud for barn og ungdom for å stimulere til vekst og utvikling. Målet er å veilede barn og unge til å ta ansvar for sitt eget liv. Du fremmer fellesskap og samhold i et miljø preget av lek, utforsking og læring. Som barne- og ungdomsarbeider skal du være en god rollemodell for barn og unge.

Barne- og ungdomsarbeideren jobber med grupper og enkeltpersoner med ulik bakgrunn og ulike forutsetninger i livet. Planlegging, gjennomføring og vurdering av aktivitetene gjøres med utgangspunkt i den enkeltes funksjonsnivå og livssituasjon, og for å fremme den enkeltes fysiske og psykiske helse. Aktivitetene kan være blant annet lek, drama, litteratur, sang og musikk, forming og friluftsaktiviteter - eller daglige gjøremål som matlaging og påkledning.

Barne- og ungdomsarbeideren jobber i nær samhandling med barn, ungdom, foresatte og kolleger.

En må og ha kunnskap om mennesker og om hva som påvirker menneskers atferd og livssituasjon.

Med fagbrev som barne- og ungdomsarbeider, er du kvalifisert for arbeid i barnehage, skole, skolefritidsordning, klubber og ulike kommunale etater.

Utdanningen dekker yrkesteorien i barne- og ungdomsarbeiderfaget, og forbereder deg til den teoretiske prøven på Vg3 nivå. For og få fagbrev må du ha bestått den teoretiske og praktiske fagprøven.

 

Du som har fellesfagene fra før kan velge og kun ta programfagene slik som dette kurset.

Etter endt kurset er du på god vei videre mot fagbrev som Barne- og ungdomsarbeider.

Valg fører til - http://www.udir.no/kl06/HS/

Mer informasjon ang fagbrev:

http://www.rogfk.no/Vaare-tjenester/Utdanning/Fagopplaering

Veil. pris: 19500

Mer informasjon
Studiehåndbok for Møllehagen Studiesenter, 2017
Bokliste
Tilbake til kursoversikt