Hjem / Kurs / Kurskatalogen  

Rødt ikonMine kurs
Brukernavn Passord Glemt passord?
RKK-logo
Spørsmål om kurs?
Kontakt oss på
51 51 67 37

Helsearbeiderfag, Vg2/Vg3, Kveld

Skole: Møllehagen studiesenter
Startdato : 23-08-2017
Påmeldingsfrist: 01-08-2017
Kontaktperson: wenche johannessen
E-post (faglig): Wenche.johannessen@skole.rogfk.no
Om det aktuelle kurset:

OBS!!


Ny midlertidig adresse for Møllehagen Skolesenter, avd. Studiesenter fra og med 6.mars 2017 er Auglendsmyrå 2, 4016 Stavanger, 2.etg.

https://goo.gl/maps/W294i5ABgAN2

Helsefagarbeideren arbeider i spesialisthelsetjenesten, i psykisk helsevern på alle nivåer og i institusjoner og varierte omsorgs- og behandlingstilbud i kommunal og privat sektor.

Utdannelsen fører fram til yrker hvor egne holdninger, gode kommunikasjonsevner og respekt for ditt medmenneske er viktige faktorer. At du har innsikt og kunnskap i og om helsefremmende arbeid, livsstilssykdommer, arbeidsmiljø og kulturforskjeller kan gjøre deg til en god medarbeider. Gjennom denne utdannelsen møter du mange forskjellige mennesker i forskjellige livssituasjoner.

Studiested:  Møllehagen Studiesenter

Studieform:

•Klasserom undervisning onsdager fra kl.17.00-21.00(med forbehold om endring)
•Fagstoff på internett
•Veiledning
•Eget arbeid
•Oppgaveløsning

Kurset er ferdig 18. april 2018

Minoritetsspråklige må beherske norsk skriftlig og muntlig godt, har tatt norsk prøve 3 eller tilsvarende. Da kurset inneholder mye lesing, forståelse av begrep, oppgaveløsning og liknende, dessuten er eksamen som tas som praksiskandidat en 5 timers skriftlig prøve.

Studiet er godkjent for stipend og lån fra Statens Lånekasse for utdanning. Fagorganiserte deltakere kan i de fleste tilfeller regne med stipend fra sitt fagforbund.


Kort beskrivelse:

Utdanning som helsefagarbeider kvalifiserer deg til mange spennende jobber ved sykehus, sykehjem, innen psykisk helsearbeid, i hjemmetjenesten, rehabiliteringshjem og andre institusjoner.

Helsearbeiderfaget skal medvirke til å dekke behovet for kompetente helsefagarbeidere som kan møte pasienter, brukere og pårørende på profesjonell måte, og bidra til at samfunnets behov for helse- og omsorgstjenester blir ivaretatt både i kommunal helse- og sosialtjenesten og i spesialisthelsetjenesten. Programfagene skal bidra til å utdanne helsefagarbeidere som samarbeider med andre yrkesgrupper, fremmer trivsel, fysisk og psykisk helse og ivaretar brukermedvirkning og pasientrettigheter. Gjennom helsefremmende arbeid skal helsefagarbeideren forebygge isolasjon og legge til rette for et mer aktivt liv.

Opplæringen i faget skal utvikle evne til å møte mennesker med ulik kulturell bakgrunn i ulike livssituasjoner og med ulik evne og mulighet for kommunikasjon. Videre skal opplæringen bidra til å gjøre helsefagarbeideren skikket til å observere og bruke kunnskap om ulike sykdommer, skader og lidelser, og til å iverksette forebyggende eller behandlende tiltak innen eget ansvars- og kompetanseområde. Opplæringen skal bidra til å utvikle profesjonelle yrkesutøvere med empati og evne til samspill med mennesker med ulike hjelpebehov. Programfagene skal utvikle helsefagarbeidere som kan delta aktivt i helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid.

Programfagene utgjør en helhet, og opplæringen skal være tverrfaglig og praksis nær. I opplæringen skal det legges til rette for varierte arbeidsoppgaver som kan bidra til å fremme kreativitet og helhetlig kompetanse som er anvendelig i helse- og sosialsektoren.

Du som har fellesfagene fra før kan velge og kun ta programfagene slik som dette kurset.

Etter endt kurset er du på god vei videre mot fagbrev som Helsefagarbeider.

Valg fører til - http://www.udir.no/kl06/HS/

Mer informasjon ang fagbrev:

http://www.rogfk.no/Vaare-tjenester/Utdanning/Fagopplaering

 

Veil. pris: 21500

Mer informasjon
Studiehåndbok for Møllehagen Studiesenter, 2017
Bokliste
Tilbake til kursoversikt