Hjem / Kurs / Kurskatalogen  

Rødt ikonMine kurs
Brukernavn Passord Glemt passord?
RKK-logo
Spørsmål om kurs?
Kontakt oss på
51 51 67 37

Helsearbeiderfag,Vg2/Vg3 - Dagtid

Skole: Møllehagen studiesenter
Startdato : 22-08-2017
Påmeldingsfrist: 01-07-2017
Kontaktperson: Wenche Johannessen
E-post (faglig): wenche.johannessen@skole.rogfk.no
Om det aktuelle kurset:

Helsefagarbeideren arbeider i spesialisthelsetjenesten, i psykisk helsevern på alle nivåer og i institusjoner og varierte omsorgs- og behandlingstilbud i kommunal og privat sektor.

Utdannelsen fører fram til yrker hvor egne holdninger, gode kommuniksjonsevner og respekt for ditt medmenneske er viktige faktorer. At du har innsikt og kunnskap i og om helsefremmende arbeid, livsstilssykdommer, arbeidsmiljø og kulturforskjeller kan gjøre deg til en god medarbeider. Gjennom denne utdannelsen møter du mange forskjellige mennesker i forskjellige livssituasjoner.

Kurset retter seg særlig mot voksne, ufaglærte, arbeidstakere interessert i å ta fagbrev som Helsearbeider.. Kurset dekker teoridelen i Helsearbeiderfaget Vg2 og VG3 slik at du kan gå opp til Vg3 eksamen og når en har samlet nok praksis så kan en søke om å gå opp til fagprøven-

Anbefalte forkunnskaper: Helse- og oppvekstfag Vg1/grunnkurs.(tidligere Helse og sosialfag)

Som voksen (over 25 år) trenger en ikke ta Helse- og oppvekstfag Vg1 før Vg2, men hvis en ikke har arbeidserfaring innen helse fra før anbefales det å ta Vg1 først.

Les mer her: Helse og oppvekstfag vg1

 Er du over 25 år og ikke har fullført videregående skole, har du rett til gratis utdanning, men du må søke Rogaland Fylkeskommune om dette. Det kan ikke vi hjelpe med!

Skal du søke om det må du ikke melde deg på kurset!

Se linker for mer informasjon om hvor du kan søke om dette!

http://www.rogfk.no/Vaare-tjenester/Utdanning/Voksenopplaering

For mer informasjon som minoritetsspråklig søker:

http://www.vilbli.no/?Artikkel=019925

 

Studiested:

Møllehagen Skolesenter, Hillevåg

Studieform:

•Undervisningen foregår på tirsdager fra kl.08.30-15.00 
•Fagstoff på internett
•Veiledning
•Eget arbeid
•Oppgaveløsning

Kurset er i tråd med godkjente læreplaner for Helsearbeiderfaget. Læreplanen helsefagarbeider Vg2 og Vg3 består av 3 ulike hovedområder:

*Helsefremmende arbeid
*Kommunikasjon og samhandling
*Yrkesutøvelse

Hele kurset kan kun tas på 1 semester

Det anbefales for minoritetsspråklige at de behersker norsk skriftlig og muntlig godt, har tatt norsk prøve 3 eller tilsvarende. Da kurset inneholder mye lesing, forståelse av begrep, oppgaveløsning og liknende, dessuten er eksamen som tas som praksiskandidat en 5 timers skriftlig prøve.

Studiet er godkjent for stipend og lån fra Statens Lånekasse for utdanning.

Fagorganiserte deltakere kan i de fleste tilfeller regne med stipend fra sitt fagforbund. 

Kort beskrivelse:

 

Utdanning som helsefagarbeider kvalifiserer deg til mange spennende jobber ved sykehus, sykehjem, innen psykisk helsearbeid, i hjemmetjenesten, rehabiliteringshjem og andre institusjoner.

Helsearbeiderfaget skal medvirke til å dekke behovet for kompetente helsefagarbeidere som kan møte pasienter, brukere og pårørende på profesjonell måte, og bidra til at samfunnets behov for helse- og omsorgstjenester blir ivaretatt både i kommunal helse- og sosialtjenesten og i spesialisthelsetjenesten. Programfagene skal bidra til å utdanne helsefagarbeidere som samarbeider med andre yrkesgrupper, fremmer trivsel, fysisk og psykisk helse og ivaretar brukermedvirkning og pasientrettigheter. Gjennom helsefremmende arbeid skal helsefagarbeideren forebygge isolasjon og legge til rette for et mer aktivt liv.

Opplæringen i faget skal utvikle evne til å møte mennesker med ulik kulturell bakgrunn i ulike livssituasjoner og med ulik evne og mulighet for kommunikasjon. Videre skal opplæringen bidra til å gjøre helsefagarbeideren skikket til å observere og bruke kunnskap om ulike sykdommer, skader og lidelser, og til å iverksette forebyggende eller behandlende tiltak innen eget ansvars- og kompetanseområde. Opplæringen skal bidra til å utvikle profesjonelle yrkesutøvere med empati og evne til samspill med mennesker med ulike hjelpebehov. Programfagene skal utvikle helsefagarbeidere som kan delta aktivt i helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid.

Programfagene utgjør en helhet, og opplæringen skal være tverrfaglig og praksis nær. I opplæringen skal det legges til rette for varierte arbeidsoppgaver som kan bidra til å fremme kreativitet og helhetlig kompetanse som er anvendelig i helse- og sosialsektoren.

Du som har fellesfagene fra før kan velge og kun ta programfagene slik som dette kurset.

Etter endt kurset er du på god vei videre mot fagbrev som Helsefagarbeider.

Valg fører til - http://www.udir.no/kl06/HS/

Mer informasjon ang fagbrev:

http://www.rogfk.no/Vaare-tjenester/Utdanning/Fagopplaering

 


Veil. pris: 19500

Mer informasjon
Produktark
Bokliste
Studiehåndbok for Møllehagen Studiesenter, 2017
Tilbake til kursoversikt