Hjem / Kurs / Kurskatalogen  

Rødt ikonMine kurs
Brukernavn Passord Glemt passord?
RKK-logo
Spørsmål om kurs?
Kontakt oss på
51 51 67 37

IKT-servicefag Vg2

Skole: RKK administrasjonen
Startdato : 20-09-2017
Påmeldingsfrist: 01-09-2017
Kontaktperson: Turid Dahlskaas
E-post (faglig): post@rkk.no
Om det aktuelle kurset:
Kort beskrivelse: Tilbudene gis i form av undervisning om ettermiddagen onsdager kl. 17-21 (4 timer).
Tilbudet er komprimert i forhold til vanlig videregående opplæring. Dette fordi voksne har mye erfaring å bygge på og har krav på tilrettelegging for en annen livssituasjon enn unge.

Mål for opplæringen i de tre fagene er:

Drift og vedlikehold

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne
 • utarbeide en plan for systeminstallasjoner med programvare, maskinvare og nettverk og andre kommunikasjonsløsninger som dekker en virksomhets spesifiserte krav
 • skaffe til veie, dokumentere, håndtere og installere planlagt program- og maskinvare etter utarbeidede planer, uten at det oppstår skade på maskinvaren
 • dokumentere sammenhenger mellom funksjoner i et IKT-system
 • dokumentere investerings- og driftskostnader for systeminstallasjoner
 • planlegge, utføre og dokumentere driftsoppgaver og daglig vedlikehold av en systeminstallasjon
 • vurdere systeminstallasjoner mot krav til tilgjengelighet, informasjonssikkerhet og helse, miljø og sikkerhet
 • aktivisere, vurdere og dokumentere sikkerhetsmekanismer for å forebygge og varsle forsøk på sikkerhetsbrudd
 • bruke sentrale begreper for faget på norsk og engelsk i dokumentasjon og dialog med fagpersonell

Bruker- og driftsstøtte

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne
 • behandle fortrolige opplysninger på en etisk forsvarlig måte innenfor rammene av gjeldende regelverk
 • gi råd i henhold til gjeldende regelverk ved anskaffelse, bruk og utvikling av IKT-systemer
 • dokumentere hvordan en intern eller ekstern brukerstøttefunksjon er organisert og fungerer
 • yte service gjennom brukerstøtte og kommunikasjon med brukere
 • yte service gjennom driftsstøtte og kommunikasjon med leverandører og fagpersonell på norsk og engelsk
 • planlegge og gjennomføre enkle kurs i å bruke kontorstøttesystemer og operativsystemer
 • bruke kunnskapsnettverk som en del av kunnskapsutviklingen i en virksomhet
 • veilede i bruk av hjelpefunksjoner og kunnskapsbaser
 • dokumentere og gjøre tilgjengelige løsninger på problemer

Virksomhetsstøtte

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne
 • dokumentere IKT-bruk og vurdere kostnads- og nytteverdien av et IKT-system
 • kartlegge behov for IKT-støtte i en arbeidsprosess og utarbeide en kravdefinisjon for et IKT-system
 • hente informasjon, gi råd og veilede i forbindelse med planlegging av nye systemløsninger i en virksomhet
 • vurdere nye systemløsninger i en virksomhet i henhold til relevant regelverk og veiledninger i bruk av IKT som hjelpemiddel
 • gjennomføre en undersøkelse av brukertilfredsheten i en virksomhet og vurdere resultatet mot organiseringen av brukerstøtten og avtalt tjenestekvalitet
 • ta i bruk og gi råd om kontorstøttesystemer for effektivisering, forenkling og automatisering av arbeidsoppgaver
 • kartlegge skjulte IKT-kostnader i en virksomhet og foreslå tiltak for å redusere dem
 • gjennomføre og dokumentere en analyse av henvendelser til brukerstøtte for å avdekke behov for endringer, opplæring og brukerveiledninger
Kilde: Inneholder data under NLOD, tilgjengeliggjort på data.udir.no


Veil. pris: 38283

Mer informasjon
Tilbake til kursoversikt