Hjem / Kurs / Kurskatalogen  

Klikk for norsk tekst Click for english text
Rødt ikonMine kurs
Brukernavn Passord Glemt passord?
RKK-logo
Spørsmål om kurs?
Kontakt oss på
51 51 67 37

Fagskoletilbud - Kreftomsorg og lindrende pleie Nettbasert

Skole: Møllehagen studiesenter
Startdato : 30-09-2017
Påmeldingsfrist: 15-08-2017
Kontaktperson: Olga Fagerland
E-post (faglig): olga.fagerland@skole.rogfk.no
Om det aktuelle kurset:
Kort beskrivelse:

Hvem passer denne utdanningen for?

 Personer som har interesse for, og ønsker faglig og personlig kompetanse i behandling, pleie og omsorg for uhelbredelig syke og døende.

Ønsker å få den nødvendige kompetansen, som er av stor betydning, når en arbeider rundt en familie som er rammet av alvorlig sykdom.

Bidra til oppbygning av et faglig godt tilbud i kommunene og ved sykehusene.

Hvilke yrkesmuligheter gir studiet?

Utdanning skal gi personal med videregående opplæring fra helse- og sosialfag mulighet til å arbeide ved hjemmetjenester, sykehjem med lindrende senger, lindrende enheter og sykehus.


Hva lærer jeg?

Utdanning på fagskolenivå i kreftomsorg og lindrende pleie skal utdanne reflekterte yrkesutøvere som med høy yrkesetisk forståelse tar initiativ til, organiserer og setter i gang tiltak i samarbeid med pasienter, deres pårørende, frivillige medarbeidere og andre yrkesgrupper innenfor helse- og omsorgssektoren.

Slik er studiet lagt opp:

Studiet er lagt opp som et deltidsstudie over to år. Det vil være samlinger som du kan følge via PCen din der du befinner deg. Samlinger skal være ca. hver 4.uke. Resten vil være nettbasert opplæring, der studentene bl.a. får individuelle veiledning og ukesoppgave hver uke. Studentene vil få go innføring i læringsportalen it’s learning. Studiet lar seg godt kombinere ved siden av jobb.

Studiet fordrer aktiv deltakelse fra studentene. Undervisningen på samlingene vil være dialogbasert. I tillegg til samlingene skal studentene levere inn ukentlige oppgaver. Hver modul avsluttes med en hjemmeeksamen.

Studiet kvalifiserer for lån eller stipend i statens lånekasse.

En NOKUT-godkjent fagskole!

Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen (NOKUT) foretar godkjenning av fagskoleutdanningene.

Praksis:

Praksis er obligatorisk del av studietiden og en viktig metode for å oppnå fagskolens målsettinger. Praksis skal utgjøre minimum ti uker i 100% stilling. Studenten får faglig veiledning i praksis og oppfølgning av fagperson med tilsvarende eller høyere utdanning.

Kurset er gratis under forutsetning om fortsatt støtte fra fylkeskommunen!

Nettbasert: Ja
Veil. pris: 55500

Mer informasjon
Søknadsskjema
Produktark
Tilbake til kursoversikt