Hjem / Kurs / Kurskatalogen  

Rødt ikonMine kurs
Brukernavn Passord Glemt passord?
RKK-logo
Spørsmål om kurs?
Kontakt oss på
51 51 67 37

Norsk - generell studiekompetanse

Skole: Stavanger Katedralskole
Startdato : 01-03-2017
Påmeldingsfrist: kontinuerlig opptak
Kontaktperson: Tine Nätt Holmen
E-post (faglig): tine.natt.holmen@skole.rogfk.no
Om det aktuelle kurset:

Norskfaget inneholder store mengder stoff av ulikt slag. Det er krevende å komme igjennom dette på bare ett år. En skal opp til to skriftlige eksamener og en muntlig.
Kurset er lagt opp med en høsttermin og en vårtermin. Vi legger en plan for det stoffet som skal gjennomgås høst og vår. På den måten får en strukturert stoffet og fordelt lesemengden. I hver termin kan en delta i stilskriving fortrinnsvis lagt til lørdagen. Da får en øve seg i å skrive eksamensstiler og en får tilbakemelding på disse.
Mellom høst - og vårterminen vil der bli satt av tid til fordyping i det du skal ha som særemne. (ca. tre bøker)
Hovedhensikten med kurset er å strukturere stoffet, gi oversiktsforelesninger og analyseøvelser der stoffet kan diskuteres, og gi øvelse i stilskriving
.

Timeplan 2017/2018: Generell studiekompetanse:

Fag Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag
Engelsk 17:10 - 18:45 17:10 - 18:45    
Norsk 18:45 - 21:05 18:45 - 20:15    
Matematikk 1P+2P     17:10 - 19:15 17:10 - 19:15
Historie     19:20 - 21:25  
Naturfag       19:20 - 21:25
Samfunnsfag   20:20 - 21:30    

 

Kort beskrivelse:

Elevane skal

• kunne uttrykkje seg klart og presist, både skriftleg og munnleg, og kunne avpasse innhald og språkbruk etter kva slags samanhengar ein ordlegg seg i

• ha kunnskap om korleis situasjonen påverkar språkbruken og kunne nytte denne kunnskapen i praksis

• kjenne ulike variantar av talemålet i sitt eige miljø

• ha kunnskap om grunnelement i tekstanalyse og kunne lese og kommentere ulike slag tekstar, både skyønnlitteratur og salprosa 

• ha kunnskap om dei viktigaste sjangrane i skjønnlitteratur og sakprosa og kunne skrive ulike slag tekstar

• utvikle vidare kunnskapen om språk om kommunikasjon frå grunnkurset.

• kjenne hovedlinjene i norsk språkhistorie og viktige drag ved norrønt mål.

• ha kunnskap om norsk språkutvikling og språkvariasjon

• ha kunnskap om dei viktigaste målmerka og kunne bruke dei i heimfesting av dialektar. Må ha lese ca. 5 ulike dialektprøver med dette siktemålet.

• ha kunnskap om norsk og nordisk litteratur frå dei eldste tider og fram til ca.1900 og samtidig få litteraturhistorisk oversikt og samanheng.Tekstane skal setjast inn i ein samfunnssamanheng.

• ha god kunnskap om og oversyn over norsk litteratur på 1900-talet, og tekstane skal setjast inn i ein samfunnssamanheng. Skal også ha noko kunnskap om annan nordisk litteratur.

• ha noko kjennskap til omsett samisk litteratur

• ha noko kunnskap om viktige massemedium og korleis dei påverkar oss

• kunne bruke bøker, aviser og andre massemedium som informasjonskjelder

• kjenne til og kunne bruke hjelpemiddel som ordbøker, leksika og andre oppslagsverk

• skal kunne fordjupe seg i eit avgrensa emne innanfor språk, litteratur eller massemedium

• kunne planleggje og gjennomføre eit prosjektarbeid

• ha god kunnskap om og vere sikre i hovudmål og sidemål

• kunne skrive lengre, samanhengande tekstar på hovudmål og sidemål i ulike sjangrar med større krav til innhald, oppbygging og språkføring

• kunne skrive ein analyse av ein skjønnlitterær tekst

• kunne skrive ein analyse av ein sakprosatekst

• kunne resonnere, argumentere og drøfte i skriftleg framstilling

For ytterligere informasjon se læreplan på Udir.no

Veil. pris: 15600

Mer informasjon
Tilbake til kursoversikt