Hjem / Kurs / Kurskatalogen  

Rødt ikonMine kurs
Brukernavn Passord Glemt passord?
RKK-logo
Spørsmål om kurs?
Kontakt oss på
51 51 67 37

Engelsk gen. studiekompetanse

Skole: Stavanger Katedralskole
Startdato : 01-03-2017
Påmeldingsfrist: kontinuerlig opptak
Kontaktperson: Tine Nätt Holmen
E-post (faglig): tine.natt.holmen@skole.rogfk.no
Om det aktuelle kurset:

Generell studiekompetanse - Videregående opplæring, allmennfag som blir tatt på 1 skoleår.

Kurssted: Stavanger katedralskole, Stavanger

Dato for oppstart: Mandag 21. august 2017

Varighet: 1 skoleår (2 semestre)

Omfang: 4 timer undervisning pr. uke

Kursavgift: Kr. 6.500,- pr. semester. Totalt kr 13.000,-

Det blir sendt ut faktura fra Rogaland kurs- og kompetansesenter hvert semester.

Kvalitetskrav:

Stavanger Katedralskole rår over moderne språklokaler (språklabb, Internett), og elevene blir tidlig satt inn i nye undervisningsformer tilpasset disse lokalene. Muntlige øvinger omfatter lytte- og lesetrening med direkte kontakt og feedback fra læreren, samt gruppetrening og pararbeid. Elevene får i tillegg anledning til å lytte til sin egen stemme og derved kunne gjøre noe med kvaliteten på det arbeidet de utfører. I og med at elevene er koblet til språkstasjonen via øretelefon og mikrofon, er de alltid garantert anonymitet og personlig oppfølging. Språkstasjonen gjør det også lett å drille lytteprøver til eksamen, en aktivitet som mange elever gruer seg til. Med adgang til internettbruk er det mulig å knytte seg opp mot de beste nyhetskildene og alltid være oppdatert på de siste utviklinger internasjonalt. Skriftelige arbeider blir alltid foretatt via datamaskinen og utskrift fra arbeidsrommets printer, og installerte retteprogrammer hjelper elevene til stadig å utvikle et sikrere språk.

Tilrettelegging: Opplæringen er lagt til kveldstid. Engelsk er satt opp mandag og tirsdager kl. 17:10 – 18:45.

Timeplan 2017/2018: Generell studiekompetanse:

Fag Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag
Engelsk 17:10 - 18:45 17:10 - 18:45    
Norsk 18:45 - 21:05 18:45 - 20:15    
Matematikk 1P+2P     17:10 - 19:15 17:10 - 19:15
Historie     19:20 - 21:25  
Naturfag       19:20 - 21:25
Samfunnsfag   20:20 - 21:30    
Kort beskrivelse:

Gjennom arbeidet med faget skal eleven 

tilegne seg en engelsk som er tjenlig både i uformell omgang og i formelle situasjoner, og få kunnskap om hvordan den sosiale sammenheng påvirker språkbruken

utvikle et variert ordforråd av allmenn art, og et spesialisert ordforråd knyttet til den enkelte studieretning

tilegne seg tydelig og god uttale og nok kunnskap om engelske uttaleregler til å oppnå dette

 kunne gripe mening og sammenheng i tale og skrift, og selv kunne uttrykke seg slik at hensikt og sammenheng trer tydelig fram.

tilegne seg nok kunnskap om språket som system til å kunne forstå grammatiske forklaringer og rette feil

bli fortrolig med sosiale og kulturelle forhold og væremåter i samfunn der engelsk brukes, og utvikle vilje og sosial ferdighet for å kommunisere i ulike situasjoner, og samhandle med mennesker fra andre kulturer

kunne nytte ulike hjelpemidler som for eksempel ordbøker, grammatikker, oppslagsverk og tilgjengelig informasjonsteknologi

 

 

Veil. pris: 13000

Mer informasjon
Tilbake til kursoversikt