Hjem / Kurs / Kurskatalogen  

Rødt ikonMine kurs
Brukernavn Passord Glemt passord?
RKK-logo
Spørsmål om kurs?
Kontakt oss på
51 51 67 37

Transport og logistikk, Vg2

Skole: Bryne vgs
Startdato : 20-09-2017
Påmeldingsfrist: 01-09-2017
Kontaktperson: Petter Reed
E-post (faglig): petter.reed@skole.rogfk.no
Om det aktuelle kurset:
Kort beskrivelse:

Programfagene i transport og logistikk skal bidra til å utvikle kompetanse innen logistikk, planlegging og forflytning av varer og personer. Programområdet representerer et bredt spekter av yrker som sammen skal bidra til en bærekraftig og sikker gods- og persontransport som får varer og personer fram til riktig sted til riktig tid. Programfagene skal legge grunnlaget for miljøvennlige og effektive transport- og logistikktjenester, som virker i samsvar med gjeldende krav fra nasjonale og internasjonale myndigheter.

Opplæringen skal medvirke til å utvikle den enkeltes kunnskap om betydningen av forskjellige transportmidler, interne og eksterne rammebetingelser, og de bestemmelser nasjonale og internasjonale myndigheter har fastsatt for næringen. Opplæringen skal legge grunnlaget for teoretisk kunnskap og bidra til å utvikle den enkeltes praktiske kjøreferdigheter for førerkort klasse B. Sentralt i opplæringen står også utvikling av den kompetanse som kreves for håndtering og transport av varer med truck. Opplæringen skal utvikle elevens ferdighet til å hjelpe til på og sikre skadesteder, og å utføre livreddende førstehjelp.

Opplæringen skal bidra til å utvikle kunnskap om hvordan en kan begrense de miljøbelastninger transport- og logistikknæringene kan medføre, og hvordan gjenvinnbare produkter skal behandles.

Utvikling av kompetanse til praktisk bruk av hensiktsmessig transportteknisk utstyr og hjelpemidler, sikker og miljøvennlig håndtering av ulike typer varer, betjening av kunder og passasjerer og bruk av moderne informasjons- og kommunikasjonsteknologi inngår i opplæringen, som også skal legge vekt på de krav som stilles til samarbeid, selvstendig arbeid og praktisk anvendelse av kunnskap i profesjonell yrkesutøvelse.

Opplæringen skal legge grunnlaget for å utvikle kunnskap om å etablere egen virksomhet.

Transport og logistikk Vg2 gir god teoretisk bakgrunn for fagbrevet som yrkessjåfør eller logistikkoperatør (terminalarbeider).

 

Veil. pris: 27427

Mer informasjon
Tilbake til kursoversikt