Hjem / Kurs / Kurskatalogen  

Rødt ikonMine kurs
Brukernavn Passord Glemt passord?
RKK-logo
Spørsmål om kurs?
Kontakt oss på
51 51 67 37

Norsk - Dag generell studiekompetanse

Skole: SOTS kurssenter
Startdato : 27-08-2018
Påmeldingsfrist: 01-03-2018
Kontaktperson: Hadria Rahmouni
E-post (faglig): hadhria.rahmouni@skole.rogfk.no
Om det aktuelle kurset:
Kort beskrivelse:

Elevane skal

• kunne uttrykkje seg klart og presist, både skriftleg og munnleg, og kunne avpasse innhald og språkbruk etter kva slags samanhengar ein ordlegg seg i

• ha kunnskap om korleis situasjonen påverkar språkbruken og kunne nytte denne kunnskapen i praksis

• kjenne ulike variantar av talemålet i sitt eige miljø

• ha kunnskap om grunnelement i tekstanalyse og kunne lese og kommentere ulike slag tekstar, både skyønnlitteratur og salprosa 

• ha kunnskap om dei viktigaste sjangrane i skjønnlitteratur og sakprosa og kunne skrive ulike slag tekstar

• utvikle vidare kunnskapen om språk om kommunikasjon frå grunnkurset.

• kjenne hovedlinjene i norsk språkhistorie og viktige drag ved norrønt mål.

• ha kunnskap om norsk språkutvikling og språkvariasjon

• ha kunnskap om dei viktigaste målmerka og kunne bruke dei i heimfesting av dialektar. Må ha lese ca. 5 ulike dialektprøver med dette siktemålet.

• ha kunnskap om norsk og nordisk litteratur frå dei eldste tider og fram til ca.1900 og samtidig få litteraturhistorisk oversikt og samanheng.Tekstane skal setjast inn i ein samfunnssamanheng.

• ha god kunnskap om og oversyn over norsk litteratur på 1900-talet, og tekstane skal setjast inn i ein samfunnssamanheng. Skal også ha noko kunnskap om annan nordisk litteratur.

• ha noko kjennskap til omsett samisk litteratur

• ha noko kunnskap om viktige massemedium og korleis dei påverkar oss

• kunne bruke bøker, aviser og andre massemedium som informasjonskjelder

• kjenne til og kunne bruke hjelpemiddel som ordbøker, leksika og andre oppslagsverk

• skal kunne fordjupe seg i eit avgrensa emne innanfor språk, litteratur eller massemedium

• kunne planleggje og gjennomføre eit prosjektarbeid

• ha god kunnskap om og vere sikre i hovudmål og sidemål

• kunne skrive lengre, samanhengande tekstar på hovudmål og sidemål i ulike sjangrar med større krav til innhald, oppbygging og språkføring

• kunne skrive ein analyse av ein skjønnlitterær tekst

• kunne skrive ein analyse av ein sakprosatekst

• kunne resonnere, argumentere og drøfte i skriftleg framstilling

For ytterligere informasjon se læreplan på Udir.no

Veil. pris: 12387

Mer informasjon
Tilbake til kursoversikt